Neossance™ Squalane, the third generation squalane

Neossance Squalane

Well known for its cosmetic properties, squalane was first extracted from the liver oil of some sharks, and then from olive oil in the 80s. Today a third generation arrives on the market, obtained by a biotechnological process from renewable raw materials.

Skwalan — cząsteczka o uniwersalnych właściwościach?

Skwalan (C30H62) jest otrzymywany przez hydrogenację skwalenu (C30H50), oleistej cieczy, która występuje naturalnie w wielu roślinach i zwierzętach oraz w ludzkim sebum (ponad 10% u dorosłych). Ponieważ skwalen łatwo się utlenia ze względu na swój nienasycony charakter, hydrogenacja zachowuje jego właściwości dzięki bardzo podobnej cząsteczce, która jest również obecna w ludzkim sebum, choć w mniejszych proporcjach.

Właściwości skwalanu są liczne i różnorodne, to właśnie one uzasadniają jego sukces w kosmetyce i farmacji. Jest to płynna, przejrzysta, bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku, bardzo stabilna, prawie "nieutleniająca się" nawet pod wpływem ciepła, nietoksyczna i niedrażniąca ciecz. Posiada doskonałe właściwości sensoryczne (bardzo miła, nietłusta sensoryka, dobra penetracja) i techniczne (łatwa emulgacja, bardzo dobra rozpuszczalność w powszechnie stosowanych nośnikach kosmetycznych, bardzo niska temperatura zamarzania, dobre rozpraszanie pigmentów).

Ze względu na swoją cząsteczkę zbliżoną do skwalenu obecnego w lipidach skóry, jego właściwości dermatologiczne są liczne: emoliencyjne, nawilżające, przywracające elastyczność skóry, doskonała penetracja, doskonałe połączenie ze skórą ... Bardzo wszechstronny, skwalan jest stosowany we wszystkich rodzajach preparatów, bez ograniczeń w dozowaniu.

Historia pełna wrażeń...

Pierwsza generacja: skwalan "z rekina"

Odkryty w Japonii na początku XX wieku, skwalen nie miał znaczącego zastosowania, aż do początku lat 50-tych, kiedy to pan Sabetay, dyrektor naukowy firmy Laserson & Sabetay wpadł na pomysł uwodornienia go w celu ustabilizowania: Cosbiol™ (skwalan) rozpoczął obiecującą karierę, szybko został przyjęty przez formulatorów kosmetycznych, szybko też został włączony do francuskiej listy produktów farmaceutycznych.

Jednakże dalszy rozwój był utrudniony przez cykliczne braki i wzrost cen, a od lat 80-tych także wymiar ekologiczny, skłonił użytkowników do poszukiwania alternatywnych źródeł skwalanu. (4) 

Tabela 1

II generacja: "oliwkowy" skwalan

W latach 80. hiszpańska firma Hispano Quimica opracowała metodę ekstrakcji skwalenu z oliwy z oliwek (5). Skwalan "oliwkowy" był korzystnym rozwiązaniem dla obrońców rekinów i stopniowo „przejmował pałeczkę”, pomimo wyższych cen i niższej czystości (ok. 92-96%), będąc jednocześnie trudniejszym do oczyszczenia niż skwalen z rekinów (ok. 99%).

Warto wspomnieć o próbach opracowania innych źródeł roślinnych, takich jak olej palmowy, amarantus, ryż. (6)

Rynek skwalanu: problem z dostawami!

Ze względu na swoje właściwości (patrz wyżej), przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny to dwa najważniejsze sektory zainteresowane skwalanem, które skupiają większość zastosowań przemysłowych na globalnym rynku wynoszącym kilka tysięcy ton. Podaż zawsze była piętą achillesową skwalanu, czy to z rekina, czy z oliwek, i nie ma wątpliwości, że to bardzo spowolniło jego rozwój.

W obu przypadkach mamy do czynienia ze strukturalnym niedostosowaniem między organizacją, a potrzebami rynku w zakresie zasobów, co prowadzi do cykli niedoborów i wyższych cen. Olej z wątroby rekina i frakcja niezmydlalna oliwy z oliwek są bowiem produktami ubocznymi przemysłu spożywczego, których dostępne ilości mogą się zmieniać w zależności od wielu czynników (technicznych, handlowych, spekulacyjnych...), na które producenci skwalanu nie mają praktycznie żadnego wpływu.

Ogólna sytuacja uległa poprawie, ponieważ skwalan roślinny jest mniej problematyczny niż skwalan z rekinów. Jednak wciąż niestabilna sytuacja na rynku, nie może zagwarantować producentom poczucia pewności dostaw i nie pozwala na spokojne planowanie wdrożeń z tym surowcem.

Nowy główny aktor: Amyris

Artemizyna

Historia Amyris zaczyna się w 2003 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie trzech doktorantów opracowuje (ze stypendium Fundacji Billa i Melindy Gates w 2005 roku) nową technologię produkcji półsyntetycznej artemizyny z naturalnych cukrów, kluczowego aktywnego składnika w walce z malarią. (7, 8, 9)

Obecnie technologia ta jest licencjonowana bez opłat licencyjnych dla SanofiAventis, co pozwala na produkcję, na zasadzie "bez zysku, bez straty", dziesiątek milionów dawek artemizyny, całkowicie pokonując trudności w dostawach naturalnej artemizyny (10). Działania te znajdują się w sercu kultury Amyris, firmy zrodzonej z pasji i zaangażowania, aby zastosować technologię w służbie wspólnego dobra.

Biofene™, naturalny farnezen

W międzyczasie Amyris wykorzystuje swoją technologię fermentacji do rozwoju produkcji innych cząsteczek o znaczeniu komercyjnym z materiałów naturalnych i odnawialnych (sacharoza trzciny cukrowej i cukru buraczanego, biomasa celulozowa sorgo, ...).

Amyris swoją produkcję postanawia skoncentrować na trzcinie cukrowej, ponieważ brazylijski przemysł cukrowniczy zapewnia najlepsze warunki cenowe i dostępność, przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowych standardów ochrony środowiska.

Technologia fermentacji pozwala uzyskać Biofene™ (farnezen), seskwiterpen, który występuje naturalnie w niektórych roślinach i staje się w Amyris podstawą do produkcji wielu produktów: paliwa, smary, aromaty, zapach, skwalan; ...(11) .

Neossance™ Squalane , "cukrowy" skwalan

Pochodzenie naturalne i odnawialnych ze źródeł

Neossance™ jest produkowany z farnezenu, otrzymywanego w wyniku fermentacji sacharozy w obecności Sacccharomyces cerevisiae (powszechne i niepatogenne drożdże, które są następnie całkowicie usuwane). Po destylacji, uwodornieniu i dimeryzacji farnezen prowadzi do skwalanu Neossance™.

Neossance™ jest odnawialny i biopochodny (100% produkt biopochodny, z certyfikatem USDA), nie jest genetycznie modyfikowany i posiada certyfikat Ecocert. Jego produkcja nie konkuruje z produkcją żywności i jest znacznie bardziej efektywna, niż uprawa oliwek, ponieważ jeden hektar ziemi może wyprodukować do 2500 kg skwalanu z trzciny cukrowej, ale tylko około 50 kg z oliwy z oliwek, a produkty uboczne z trzciny cukrowej (torf, słoma) są wykorzystywane do produkcji energii.

Amyris został niedawno członkiem organizacji Bonsucro, standardu w dziedzinie zrównoważonej produkcji i przetwarzania trzciny cukrowej. Amyris jest pierwszą firmą tego rodzaju, która przystąpiła do takiej certyfikacji. (12)

Autentyczność i jakość

Neossance™ jest autentycznym skwalanem, podobnie jak pochodzący z rekinów i oliwek: jest to dokładnie ta sama znana cząsteczka C30H62 (2,6,10,15,19,23-heksametylotetrakozan). Różnica leży w poprodukcyjnych pozostałościach innych związków (Tabela 1).

Neossance™ wykazuje wszystkie właściwości, dzięki którym skwalan zyskał reputację (patrz wyżej "właściwości skwalanu"). Jego właściwości fizykochemiczne są podobne do właściwości innych skwalanów, z poprawioną stabilnością UV w porównaniu do skwalanu z oliwek. Jego współczynnik ścieralności jest identyczny jak innych skwalanów (0,43 MIU). W formulacji jego wydajność jest identyczna: ta sama wspaniała sensoryka, rozprowadzanie, penetracja...

Wizja przemysłowa

Wytwarzany z surowca (trzciny cukrowej) dostępnego bez ograniczeń dzięki regularnym zbiorom i wysokim plonom, produkowany w fabrykach o dużych mocach produkcyjnych, Neossance™ wnosi na rynek skwalanu wizję przemysłową, która gwarantuje stabilność cen i dostaw niespotykaną do tej pory oraz pełną identyfikowalność procesu produkcji - od miejsca uprawy do wprowadzenia na rynek, która eliminuje potrzebę weryfikacji pochodzenia za pomocą analizy izotopowej.

Wniosek

Wreszcie jest możliwe tworzenie receptur z wykorzystaniem skwalanu bez obawy o braki lub niekontrolowane ceny, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich gwarancji naturalnych i odnawialnych źródeł. Dzięki tej prostej i solidnej formule, Neossance™ pogodził skwalan z producentami kosmetyków.

by François Laserson, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny LASERSON SA

Popular post